European Embassies

Embassy in Dublin Ireland
 
Austrian Embassy
15 Ailesbury Court
93 Ailesbury Road
Dublin 4
Tel:01 269 4577 / 269 1451
Fax: 01 283 0860
E.Mail:dublin-ob@bmaa.gv.at
 
Embassy of Belgium
2 Shrewsbury Road
Dublin 4
Tel: 01 269 2082 / 269 1588
Fax: 01 283 9403
E.Mail: Dublin@Diplobel.org
 
Embassy of Republic of Cyprus
71 Lower Leeson Street
Dublin 2
Tel: 01 676 3060
Fax: 01 676 3099
E-mail: embassyofcyprusdub@eircom.net
 
Embassy of the Czech Republic
57 Northumberland Road
Dublin 4
Tel: 01 6681135
Fax: 01 6681660
E-Mail: dublin@embassy.mzv.cz
 
The Royal Danish Embassy
7TH Floor, Block E, Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Tel:01 475 6404,01 475 6405
Fax:01 478 4536
E.Mail: dubamb.um.dk
 
Embassy of the Republic of Estonia
Riversdale House
St Ann's
Ailesbury Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tel: 01 219 6730
Fax: 01 219 6731
E.Mail: embassy.dublin@mfa.ee
 
Embassy of Finland
Russell House
Stokes Place
St. Stephen's Green
Dublin 2
Tel: 01 478 1344
Fax:01 478 3727
E-mail: sanomat.dub@formin.fi
 
Embassy of France
36 Ailesbury Road
Dublin 4
Tel: 01 277 5000
Fax: 01 277 5001
E-Mail: chancellerie@ambafrance.ie
 
Embassy of the Federal Republic of Germany
31 Trimleston Avenue
Booterstown
Blackrock
Co. Dublin
Tel: 01 269 3011
Fax: 01 269 3946
E.Mail: germany@indigo.ie
 
Embassy of Greece
1 Upper Pembroke Street
Dublin 2
Tel: 01 676 7254
Fax: 01 661 8892
E.Mail: dubgremb@eircom.net
 
Embassy of the Republic of Hungary
2 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Tel: 01 661 2902
Fax: 01 661 2880
E.Mail: hungarian.embassy@eircom.net
 
The Italian Embassy
63/65 Northumberland Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tel:01 660 1744/01 664 2300/01 664 2301
Fax: 01 668 2759
E.Mail: info@italianembassy.ie
 
Embassy of the Republic of Latvia
14 Lower Leeson Street
Dublin 2
Tel. 01 662 1610
Fax: 01 662 1599
email: embassy.ireland@mfa.gov.lv
 
Embassy of the Republic of Lithuania
90 Merrion Rd
Ballsbridge
Dublin 4
tel: 01 6688292
Fax: 01 6680004
 
Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg
27 Wilton Crescent
London SW1X 8SD
Tel: 004420 7235 6961
Fax: 004420- 7235 9734
 
Embassy of Malta
17 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Tel: 01-6762340
Fax: 01-6766066
E.Mail: maltaembassy.dublin@gov.mt
 
The Royal Netherlands Embassy
160 Merrion Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tel: 01 269 3444
Fax:01 283 9690
E.Mail:info@netherlandsembassy.ie
 
Embassy of the Republic of Poland
5 Ailesbury Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tel:01 283 0855
Fax:01 269 8309
E.Mail:polembas@iol.ie
 
Embassy of Portugal
Knocksinna Mews
7 Willow Park / Westminster Park
Foxrock
Dublin 18
Tel: 01 289 4416/01 289 3375
Fax: 01 289 2849
 
Embassy of the Slovak Republic
20 Clyde Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tel: 01 660 0012//01 660 0008 Fax: 01 660 0014
E.Mail: slovak@iol.ie
 
Embassy of the Republic of Slovenia
Morrison Chambers
2nd Floor,
32 Nassau Street
Dublin 2
Tel: 01 670 5240
Fax: 01 670 5243
E.Mail: vdb@mzz-dkp.gov.si
 
The Spanish Embassy
17a Merlyn Park
Ballsbridge
Dublin 4
Tel: 01 283 9900/01 269 1640
Fax: 01 269 1854
E.Mail: embaspan@eircom.net
 
The Embassy of Sweden
Sun Alliance House
13-17 Dawson Street
Dublin 2
Tel:01 474 4400
E.Mail: swedemdublin@eircom.net
ambassaden.dublin@foreign.ministry.se

Liên Hệ

Địa chỉ

Parkway Guesthouse
5 Gardiner Place
Dublin 1
D01 ND92

Điện Thoại

+353 1874 0469

Email

parkwayguesthousedublin@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1874 0469

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách